Jerzy Piwowarski

ur. w Skierniewicach w 1959 r.

Absolwent kierunku Wychowanie Plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Po zakończeniu studiów (1984 ) podjął pracę w Pracowni Fotografii Instytutu Plastyki macierzystej uczelni, gdzie pracuje do chwili obecnej. Zajmuje się głównie dydaktyką fotografii oraz własną twórczością w tej dyscyplinie. W kręgu zainteresowań znajduje się także historia polskiej fotografii artystycznej, czego efektem są publikacje i praca doktorska obroniona w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1994).

Wziął udział w ponad 60 wystawach zbiorowych krajowych i międzynarodowych oraz zorganizował 11 wystaw indywidualnych, m.in. w Pradze i Kłajpedzie.

Mexyk 11
Mexyk 06
in memoriam 04 100_80
Mexyk 05
Mexyk 15
Mexyk 04
Mexyk 18
Mexyk 02
Mexyk 14

 

 

  Zaloguj się

Prowadzenie serwisu: Strony WWW - KOSSUT PL Skierniewice