Wykaz "plenerów" od 1976 r.

WYKAZ PLENERÓW I ICH UCZESTNIKÓW ORAZ WYSTAW POPLENEROWYCH

1976 - I Wojewódzki Plener Malarski - „ Piękno skierniewickiej ziemi” - Wycześniak ’ 76

Janina Pol - II Nagroda za zestaw 6 prac; Jolanta Latkowska - Romaniuk - III Nagroda za zestaw 5 prac i wyróżnienie; Alina Kowalow - Ignatowska; Henryk Kozakiewicz - wyróżnienie; Elżbieta - wyróżnienie; Maria Sobolewska - wyróżnienie; Wojciech Tomaszewski - wyróżnienie; Krystyna Warecka - wyróżnienie; Józef Wasiołek - wyróżnienie; Ewa Latkowska - Żychska - wyróżnienie; Danuta Iwanicka - I nagroda za zestaw 5 prac i wyróżnienie  

1977 - Wystawa poplenerowa - Wycześniak ‘ 76
  - II Wojewódzki Plener Malarski - „ Człowiek i jego praca ” - Wycześniak ’ 77  

Wanda Kamińska - Wójcik - I Nagroda; Anna Mikke - II Nagroda za zestaw prac; Jolanta Latkowska - Romaniuk III Nagroda za zestaw prac; Ewa Latkowska - Żychska - III Nagroda za zestaw prac; Krystyna Bieniek; Anna Brokowska; Bojana Hristowa - Leźnicka; Maria Wollenberg Kluza; Maria Kostrzewska - Baron- wyrożnienie za zestaw prac; Jerzy Koziełło; Zofia Mróz - wyróżnienie; Elżbieta Niekraś; Wanda Nagrabiecka; Anna Pincel - Piątkowska; Maria Sobolewska; Ewa Sosnowska; Wojciech Tomaszewski - wyróżnienie za zestaw prac; Józef Wiesiołek; Alicja Wiśniewska; Stanisław Wójcik- wyróżnienie za zestaw prac.  

1978 - Wystawa poplenerowa II Woj. Pleneru - Wycześniak ’ 77
- III Wojewódzki Plener Malarski - „ Kartka do albumu” - Wycześniak ’ 78  

Wanda Wójcik - I Nagroda; Krystyna Łoboda- II Nagroda; Krystyna Bieniek - III Nagroda; Anna Brokowska - wyróżnienie; Piotr Komincz- wyróżnienie; Wojciech Tomaszewski; Elżbieta Niekraś - wyróżnienie; Barbara Brylska - wyrożnienie; Lena Makowska - wyróżnienie; Stefan Brandt; Ryszard Brylski; Barbara Herman - Toch; Jerzy Koziełło; Barbara Lechner; Wanda Nagrabiecka; Anna Pincel - Piatkowska; Maria Sobolewska; Karol Zieliński; Krystyna Warecka; Maria Wollenberg - Kluza; Stanisław Wójcik; Franciszek Kubiak  

1979 - Wystawa poplenerowa - III Woj. Pleneru - Wycześniak ’ 78
- IV Wojewódzki Plener Malarski - Wycześniak ’ 79  

Paweł Lasik - I Nagroda za zestaw prac; Stanisław Wójcik - II Nagroda za zestaw prac; Krystyna Bieniek- III Nagroda za zestaw prac; Wanda Kamińska - Wó jcik- III Nagroda za zestaw prac; Ewa Latkowska - Żychska- wyróżnienie; Barbara Cuper - Zbierska- wyróżnienie; Krystyna Warecka - wyróżnienie; Maria Niedbajlik - wyróżnienie; Anna Brokowska; Zofia Kołakowska; Jerzy Koziełło; Bogusław Michał Lenczewski; Jan Leśniak; Lena Makowska; Ryszrd Maliszewski; Zofia Mróz; Henryka Netzel; Elżbieta Niekraś; Maria Niewiadomska; Gruijca Lazarewic; Irena Ozimkowicz; Jolanta Latkowska - Romaniuk; Maria Sobolewska; Wojciech Rutkowski; Małgorzata Stopczyńska; Wojciech Tomaszewski; Ejieta Rejment - Zawadzka .  

1980 - Wystawa poplenerowa - IV Woj. Plener  Wycześniak ’ 79
- V Plener - Nieborów ’ 80 „ Zabytki województwa skierniewickiego”  

Marek Cąpała - I Nagroda; Ewa Latkowska - Żychska - II nagroda; Jolanta Latkowska - Romaniuk - III Nagroda; Kazimierz Pomagalski - wyróżnienie; Barbara Brylska - wyróżnienie; Wojciech Tomaszewski - wyróżnienie; Ryszard Brylski; Wojciech Rutkowsk i; Maria Ziabka - Lasik; Cezariusz Kabat; Adelaida i Urlich Eidchorn; Pawel Lasik; Maria Wollenberg- Kluza; Małgorzata Stopczyńska; Krystyna Bieniek; Krystyna Warecka; Anna Brokowska; Henryka Netzel; Elżbieta Niekraś; Barbara Cuper - Zbierska; Maria Sobolewska; Maria Niedbajlik; Irena Ozimkowicz; Zofia Kołakowska; Józef Wiesiołek.  

1981 - Wystawa poplenerowa V Pleneru - Nieborów ’ 80
- VI Plener Rochna’ 81  

Sławomir Iwański; Jadwiga Iwańska; Maria Sobolewska; Elżbieta Niekraś; Wojciech Tomaszewski; Krystyna Warecka; Barbara Cuper - Zbierska; Maria Niedbajlik; Maria Lasik; Wojciech Rutkowski; Marek Capała; Barbara Brylska; Ryszard Brylski; Ewa Latkowska - Żychska; Jolanta Latkowska - Romaniuk; Kazimierz Pomagalski; Cezariusz Kabat; Maria Kostrzewska - Baron.  

1982 - Wystawa poplenerowa - Rochna ’ 81
- VII Wojewódzki Plener Malarski - Wycześniak ’ 82

Paweł Lasik - I nagroda; Barbara Brylska - II Nagroda; Cezariusz Kabat - III Nagroda; Włodzimierz Warulik - wyróżnienie; Kazimierz Kędzia; Ryszard Ptaszyński - wyróżnienie; Barbara Cuper - Zbierska - wyróżnienie; Zbigniew Stasik - wyróżnienie; Stanisław Wójcik; Sławomir Iwański; Krystyna Warecka; Wanda Wójcik; Marek Cąpała; Paweł Kędzia - wyróżnienie; Maria Sobolewska; Jolanta Latkowska - Romaniuk; Maria Niedbajlik; Jadwiga Iwańska; Wojciech Rutkowski; Maria Kostrzewska - Baron; Wojciech Tomaszewski; Ewa Latkowska- Żychska; Ryszard Brylski; Eberhardt Ditzch; Urlich Fischer. PLENER RZEŻBIARSKI ?

1983 - Wystawa poplenerowa - Wycześniak ‘ 82
- VIII Wojewódzki Plener Malarski - Wycześniak’ 83

Włodzimierz Warulik - II Nagroda; Barbara Cuper - Zbierska - II Nagroda; Stanisław Wójcik - II Nagroda i wyróżnienie; Maria Niedbajlik - wyrożnienie; Paweł Lasik - wyróżnienie; Ryszard Ptaszyński - wyróżnienie; Liliana Borenowska - Ziemka - wyróżnienie; Zygmunt Ziemka - I Nagroda za pracę o tematyce wojskowej; Wojciech Tomaszewski - II Nagroda za pracę o tematyce wojskowej; Stanisława Pietrzak - Krupińska- III Nagroda za pracę o tematyce wojskowej , Wanda Wójcik; Zbigniew Stasik; Krystyna Bieniek; Anna Brokowska; Bogdan Winkiel; Jolanta Latkowska- Romamniuk; Elżbieta Niekraś; Maria Najdek; Jerzy Kowalski; Maria Sobolewska; Cezariusz Kabat; Krystyna Warecka; Marek Cąpała; Marek Sadowski; Zdzisława Dziedzic; Bożena Fibik - Beim; Wojciech Rutkowski; Zbigniew Osiński; Rainer Schumacher .  

1984 - Wystawa poplenerowa - Wycześniak’ 83
- IX Wojewódzki Plener Malarski - Wycześniak ’ 84  

1985 - Wystawa poplenerowa - Wycześniak ’ 84
- X Wojewódzki Plener Malarski - Wycześniak ’ 85  

1986 - Wystawa poplenerowa - Wycześniak85
- XI Wojewódzki Plener Malarski - Nieborów ‘ 86  

1987 - Wystawa poplenerowa - Nieborów ’ 86
- XII Wojewódzki Plener Malarski - Wycześniak’ 87  

1988 - Wystawa poplenerowa - Wycześniak’ 87
- XIII Wojewódzki Plener Malarski - Kamion ’ 88’ „Szlakiem Chełmońskiego”

1989 - Wystawa poplenerowa - Kamion’ 88
- b e z  p l e n e r u  

1990 - XIV Wojewódzki Plener Malarski „10 lat Polski - 10 lat „ SOLIDARNOŚCI”  

1991 - b e z  p l e n e r u  

1992 - b e z  p l e n e r u  

1993 - b e z  p l e n e r u  

1994 - b e z  p l e n e r u  

1995 - XV Wojewódzki Plener Malarski - Joachimów - Mogiły ’ 95
-
Europejski Rok Ochrony Przyrody - EUROP’ 95 przy współpracy z Woj. Funduszem Ochrony Środowiska i z Zarządem Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.  

Marek Sadowski; Piotr Kondrad; Karol Grabowski; Wanda Wójcik; Maria Najdek; Wojciech Rutkowski; Tymoteusz Lekler; Franciszek Maśluszczak; Barbara Guzik - Olszyńska; Renata Bulicz , Anna Wojtunik; Zdzisław Walter; Jan Opaliński; Krzysztof Tomaszewski; Wojciech Górski; Aleksiej Timkow; Władimir Sosznikow

1996 - Wystawa Poplenerowa - Joachimów - Mogiły ’ 95
- XVI Wojewódzki Plener Malarski - Myczkowce ’ 96  

Włodzimierz Warulik; Marek Sadowski; Barbara Olszyńska; Teresa Panasiuk; Lucyna Skrzelińska; Tymoteusz Lekler; Maria Najdek; Wanda Wójcik; Ewa Kubeł - Zielińska; Maciej Pieńkowski; Jan Krusche; Olgierd Pikiewicz; Tymoteusz Lekler

1997 - Wystawa poplenerowa - Myczkowce ’ 96
- XVII Wojewódzki Plener Malarski - Rybitwy ‘ 97

Marek Sadowski; Włodzimierz Warulik; Ewa Kubeł - Zielińska, Wiesław Maciejewski, Zdzisław Walter; Tatiana Pytkowska , Jan Krusche; Maciej Pieńkowski , Nina Deredos; Anna Wojtunik; Andrzej Deredos; Tymoteusz Lekler; Olgierd Pikiewicz.  

1998 - Wystawa Poplenerowa - Rybitwy ‘ 97
XVIII - Wojewódzki Plener Malarski - Krasnobród ‘ 98  

Maciej Pieńkowski; Marek Cąpała; Maria Najdek; Olgierd Pikiewicz; Włodzimierz Warulik Dariusz Fiet; Ajdyn Łazimow; Tatiana Pytkowska; Jan Krusche; Istvan Burai; Andras Mathe; Wiesław Maciejewski; Zdzisław Walter; Nina Deredos, Marek Sadowski, Przemysław Stachowski, Anna Orlińska, Andrzej Orliński, Wanda Wójcik, Andrzej Deredos; Tymoteusz Lekler; Anna Wojtunik;

1999 - Wystawa poplenerowa - Krasnobród ‘ 98
- XIX Plener Malarski - Poddąbie ’ 99

Marek Sadowski; Wanda Wojcik; Olga Jagielińska; Ajdyn Łazimow; Elżbieta Zajączkowska; Tatiana Pytkowska; Wiesław Maciejewski; Zdzisław Walter; Tymoteusz Lekler; Anna Wojtunik; Włodzimierz Warulik; Maria Najdek; Marek Capała; Olgierd Pikiewicz; Jan Krusche Ewa Herbik; Marek Herbik.

2000 - Wystawa poplenerowa - Poddąbie ’ 99
- b e z  p l e n e r u  

2001 - b e z  p l e n e r u  

2002 - b e z  p l e n e r u  

2003 - b e z  p l e n e r u  

2004 - b e z  p l e n e r u

2005 - b e z  p l e n e r u

 

 

  Zaloguj się

Prowadzenie serwisu: Strony WWW - KOSSUT PL Skierniewice