My ze Skierniewic

Wystawa  „My ze Skierniewic” 2-25 luty 2007

Pokaż  MARIAN GROCHOWSKI
Pokaż  OLGA JAGIELIŃSKA
Pokaż  PIOTR KONDRAD
Pokaż  MONIKA PAKUŁA
Pokaż  KAMILA PIJANKOWSKA
Pokaż  ANNA POKORA
Pokaż  JOANNA PYTLEWSKA
Pokaż  STANISŁAW ROMANIAK
Pokaż  JOLANTA LATKOWSKA - ROMANIUK
Pokaż  KRYSTYNA WARECKA
Pokaż  MAREK SADOWSKI
Pokaż  MAŁGORZATA SOBICZEWSKA
Pokaż  MICHAŁ WARECKI
Pokaż  WŁODZIMIERZ WARULIK
  Zdjęcia z wystawy
Monika Pakuła.JPG
Wernisaz 12
Wernisaz 04
Brak opisu.JPG
Monika Pakuła 2.JPG
Wernisaz 05
Olga Jagielińska.JPG
Małgorzata Sobiczewska 2.JPG
Włodzimierz Warulik 3.JPG
Wernisaz 11
Wernisaz 06
Włodzimierz Warulik 2.JPG
Jolanta Latkowska - Romaniuk 2.JPG
Wernisaz 13
Krystyna Warecka 2.JPG
Michał Warecki.JPG
Jolanta Latkowska - Romaniuk.JPG
Anna Pokora.JPG

 

 

  Zaloguj się

Prowadzenie serwisu: Strony WWW - KOSSUT PL Skierniewice