Sztuka optyczna i kinetyczna z kolekcji Galerii 72 muzeum Chełmskiego w Chełmie
Noty biograficzne autorów prac:

Karl-Heinz Adler

Remtengrün/ Vogtland 1927

W l. 1941 -1944 uczy się wzornictwa i studiuje w Szkole Artystycznej i Zawodowej Przemysłu Tekstylnego w Plauen pod kierunkiem Waltera Cüberinga. W l. 1947 - 1953 studiuje w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Berlinie (Berlin Zach.) w pracowni Arthura Degnera i w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Dreźnie w pracowni Wilhelma Rudolpha i Hansa Grundiga. Od 1955 - 1961 wykłada na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie na Wydziale Architektury, Rzeźby i Rysunku. W l. 1988 - 1995 profesor w Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w  Düsseldorfie. Mieszka i pracuje w  Dreźnie.

Twórczość: malarstwo, rysunek.

Josef Albers

Bottrop 1888 - Orange, Conecticut (USA) 1976

W l. 1913-1915 studiował w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie gdzie otrzymał dyplom nauczyciela sztuk plastycznych. W l. 1916-1919 prowadził zajęcia w z plastyki w Bottrop i uczęszczał do Kunstgewerbeschule w Essen. W latach 1919 -1920 pobierał lekcje rysunku u Franza Stucka i technik malarskich u Maxa Dornera w Akademii w Monachium. Od 1920 roku uczęszał na zajęcia w Bauhausie w Weimarze. Od 1923 roku prowadził kursy przygotowawcze z projektowania i materiałoznawstwa. W l. 1928 -1930 zastępował Brauera w prowadzeniu laboratorium mebli i był wicedyrektorem szkoły. W 1932 roku przeniósł się wraz ze szkołą do Berlina. Po zamknięciu szkoły w 1933 r. przez hitlerowców wyjechał wraz z żoną Anni do Stanów Zjednoczonych. Tu został zaproszny do Black Mountain Collage w Północnej Karolinie, gdzie kontynuował pracę dydaktyczną. W l. 1936 -1940 prowadził regularne wykłady na Uniwersytecie w Harwardzie. W l. 1948 -1950 był członkiem konsylium do spraw sztuki na Uniwersytecie w Yale, a w 1950 roku otrzymał nominację na dyrektora wydziału projektowania w tejże uczelni. W l. 1953 -1955 prowadził letnie kursy na Wydziale Architektury na Uniwersytecie w Santiago de Chile. W Stanach Zjednoczonych kontynuował pracę naukową i dydaktyczną do 1958 roku kiedy to zrezygnował ze stanowiska dyrektora Wydziału Sztuki na Uniwersytecie w Yale. Jest uważany za jednego z prekursorów op-artu.

Twórczość: malarstwo, grafika, rysunek, projektowanie przemysłowe, fotografia.

Getulio Alviani

Udine 1939

Na przełomie lat 50. i 60. prowadzi badania w zakresie zjawisk optyczno-percepcyjnych. W tym czasie realizuje prace 'superfici a testura vibratile' z płyt aluminiowych o mechanicznym rysunku, dających efekty odbić świetlnych i pulsacji. Jego największa aktywność przypada na lata 60. i 70.: udział w wystawach 'arte programmata', 1962-64; XXXII Biennale w Wenecji, 1964; 'Nouvelle Tendance', Paryż, 1964; 'The Responsive Eye', MOMA, New York, 1965; Documenta 4 w Kassel, 1968. Uczestni9czy w ruchu 'Nove Tendencije' w Zagrzebiu w latach 1963-67, tworzy pierwsze environments, projektuje tkaniny z zastosowaniem kryterium kinetyczno-wizualnego, dając początek modzie op-art. W 1976 prowadzi katedrę malarstwa w Accademia di Belle Arti w Carrarze, w latach 1981-85 jest dyrektorem Museo de Arte Moderno w Ciudad Bolivar w Wenezueli. Obecnie zajmuje się realizacjami i projektowaniem w zakresie architektury. W 2005 roku miała miejsce jego wielka wystawa retrospektywna w  Galerii Sztuki Współczesnej w Bergamo połączona z obszerną publikacją podsumowującą dorobek artysty. 

Twórczość: grafika, formy przestrzenne, projektowanie przemysłowe i realizacje w zakresie architektury.

Richard Anuszkiewicz

Eire, Pensylwania (USA) 1930

W l. 1948-1953 uczy się w Bachelor of Fine Arts, Cleveland Institute of Art, od 1953 studiuje pod kierunkiem Josefa Albersa w Yale University School of Art and Architecture w New Haven (Connecticut). Tu uzyskuje dyplom Master of Fine Arts (1955). W 1956 roku otrzymuje tytuł Bachelor of Science in Education w Kent State University w Ohio. Brał udział w wielu znaczących wystawach m.in. “Kinetic and Optic Art Today”, Albright-Knox Gallery, Buffalo, 1965; “The Responsive Eye” w Museum of  Modern Art w  Nowym Jorku, 1965.  Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli amerykańskiej sztuki optycznej. Mieszka i pracuje w Nowym Jorku.

Twórczość: malarstwo, grafika, formy przestrzenne, murale.

Hartmut Böhm

Kassel 1938

Studia w l. 1958 -1962 w Wyższej Szkole Malarstwa w Kassel u Arnolda Bode. W l. 1969 – 1970 prowadził jako docent wykłady w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Kassel. Od 1973 profesor w Fachhochschule w Dortmundzie. Mieszka i pracuje w Lünen Westfalen i Berlinie.

Twórczość: malarstwo, grafika.

Artur Brunsz

Warszawa 1929

Wystawia od lat pięćdziesiątych. W l. 1964-1965 współorganizator ekspozycji w Galerii Krzywe Koło. W roku 1965 roku wziął udział w Biennale Form Przestrzennych w Elblągu.

Twórczość: malarstwo, grafika użytkowa.

Jerzy Budziszewski (Joshua Benor)

Zawisy 1950 – Paryż 2006

Studiował w ASP w Warszawie (dyplom 1975). Brał udział w konkursach rzeźbiarskich w  Barcelonie, Florencji i we Francji. W 1988 wyemigrował do Izraela, obecnie mieszka na stałe w Nowym Jorku. Jest autorem licznych realizacji w zakresie   malarstwa ściennego, m.in. elewacji kamienicy w rynku w Krapkowicach,  czy też wnętrz Szpitala Kolejowego i w Domu Słowa Polskiego w  Warszawie.

Twórczość: malarstwo sztalugowe i ścienne, rzeźba.

Enrico Castellani

Castelmassa 1930

Studia z zakresu malarstwa i rzeźby w Académie Royal des Beaux-Arts w Brukseli. Dyplom z architektury w 1956 r. Wraz z Piero Manzonim i Agostino Bonalumim zakłada pismo “Azimuth” (1959) oraz galerię o tej samej nazwie (1960), przyczyniając się do rozwoju badań nad percepcją wzrokową. Zwrocił na siebie uwagę w 1960, wystawiając monochromatyczne kompozycje o reliefowej fakturze, kształtowanej w rytmiczne układy wgłębień i wypukłości. Jego twórczość, rozwijająca się na pograniczu wizualizmu, sztuki kinetycznej i minimal artu, stanowi obecnie punkt odniesienia dla współczesnych kontynuatorów tych nurtów. Mieszka i pracuje w  Celleno.

Twórczość: malarstwo, grafika.

Jan Chwałczyk

Krosno 1925

Studia w l. 1946 - 1952 we wrocławskiej PWSSP pod kierunkiem E. Gepperta . Dyplom w  1952. Członek “Grupy Wrocławskiej”. Od 1956 roku uczestniczy w wystawach, sympozjach i akcjach artystycznych w kraju i za granicą. Inicjator i organizator wielu akcji artystycznych o zasięgu międzynarodowym m. in. “Rola sztuki w obronie sfery psychicznej” czy “Kontrapunkt”. Realizator pracy poświęconej naukowej idei, którą nazwał "powtórzeniem spektrum słonecznego". Eksperymentował w dziedzinie sztuki optycznej oraz podejmował problemy idei sztuki pojęciowej. Mieszka i pracuje we  Wrocławiu.

Twórczość: malarstwo, grafika, rysunek, działania efemeryczne, inicjator akcji artystycznych.

Carlos Cruz – Diez

Caracas 1923

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Caracas (1940 – 1945). W latach 1953 -1955 profesor i wykładowca historii sztuki i rzemiosła w Akademii Sztuk Pięknych w Caracas. Od 1959 do 1960 roku wykładowca typografii i rysunku w tejże uczelni. Od 1960 roku mieszka w Paryżu. W l. 1972 -1973 wykładowca kinetyki i techniki w Ecole Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu. W l. 1986-1993 dyrektor Departamentu Sztuk Pięknych Instituto Internacional de Estudios Avanzados (IDEA) w Caracas. W 1959 zapoczątkował cykl 'Fizjochromie' i kontynuje do dziś podjęte tam problemy malarskie. Dzięki zestawieniom barw prace te wywołują na siatkówce widza efekty oszałamiającego dynamizmu kolorystycznego. Uczestniczy często w wystawach galerii Denise René w Paryżu.  Mieszka i pracuje w  Paryżu i Caracas.

Twórczość: malarstwo, grafika, realizacje dla zespołów architektonicznych.

Milan Dobeš

Prerov 1929

Studia w l. 1951-1956 w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Bratysławie w  pracowniach prof. Ladislava Čemického, Bedricha Hoffstädtera i Dezidera Millyho. Na przełomie lat 50.i 60. powstają jego pierwsze optyczno-kinetyczne obiekty. W l. 1968-1969 uczestniczy w wielu międzynarodowych wystawach m.in. “New Sensitivity I” w Brnie, “New Sensivity II” w Pradze, “Kinetism-Spectacle-Environment” w Grenoble ,“Documenta 4” w Kassel. W 2001 otwarto w Bratysławie Muzeum Milana Dobeša, w którym prezentowany jest dorobek artysty. Mieszka i pracuje w  Bratysławie.

Twórczość: malarstwo, grafika, obiekty wizualno-kinetyczne..

Zofia Artymowska

 Kraków 1923 -  Warszawa  2000

Studia w ASP w Krakowie w pracowni prof. E. Eibischa. Dyplom 1950. W l. 1960 - 1961i  1964 - 1968 wykładała malarstwo i rysunek w Tahreer College na Uniwersytecie w Bagdadzie, a w l. 1971- 1981 w PWSSP we Wrocławiu. Wczesne prace pochodzące z lat 50. skłaniają się ku abstrakcji realizowanej w technice monotypii i mozaiki. Pod koniec lat 60. po wieloletnim okresie poszukiwań formalnych artystka ustala  moduł jednej formy - walca, który multiplikowany tworzył gęstą i zwartą siatkę skontrastowanych ze sobą detali zmniejszających się lub zwiększających, ułożonych w rytmiczne o jednolitej strukturze kompozycje, nazwane przez autorkę „poliformami”. W połowie lat 70. powstają cykle pejzaży łączących dotychczasowe doświadczenia z poliformami oraz fotografię. Powstają wówczas cykle serigrafii połączonych z foto -kolażami będącymi rozwinięciem formalnym poprzednich poszukiwań artystycznych.

Twórczość: malarstwo sztalugowe i ścienne, grafika.

János Fajó

Orosházán 1937

Studia w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Budapeszcie w  l. 1956 – 1961. Od 1992 roku profesor tejże uczelni. Mieszka i prcuje w Budapeszcie.

Twórczość: malarstwo, grafika, rzeźba.

Wanda Gołkowska

Rzeszów 1925

Studia w l. 1946 – 1952 na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom w 1952 roku w pracowni prof. E. Gepperta. W l. 1980 – 1989 kierownik pracowni malarstwa. Od 1989 profesor PWSSP we Wrocławiu (kierowmik pracowni malarstwa i rysunku na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby). Współzałożycielka Grupy Poszukiwania Formy i Koloru (1959) oraz Grupy Wrocławskiej (1962); uczastniczka wielu sympozjów i akcji artystycznych. W swoich kompozycjach yżywa oszczędnego języka form geometrycznych, który buduje z licznych kresek, tworzących rytmiczne, multiplikowane struktury.  Mieszka i pracuje we  Wrocławiu.

Twórczość: malarstwo, rysunek.

Jerzy Grabowski

Gutki 1933 - Warszawa 2004

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej i w ASP w Warszawie. Dyplom 1962. Profesor zwyczajny ASP w Łodzi, gdzie prowadził Pracownię Litografii przy Katedrze Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki (od 1976). Od 1993 roku wykładał w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Artysta budował swoje kompozycje z identycznych pod względem wielkości form, najczęściej trójkątów, których krystaliczny układ na obrazie wywoływał wrażenie zbliżone do efektów uzyskiwanych w op-arcie.

Twórczość: malarstwo, grafika artystyczna i użytkowa, rysunek.

Gerhard von Graevenitz

Schilda 1934 - Szwajcaria 1983

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (1956 – 1961) pod kierunkiem Ernsta Geitlingera. W latach 1959 – 1960 wydawca magazynu „nota”. W 1961 roku uczestniczył w wystawie „Nove Tendencije” w Zagrzebiu oraz „structures”, Galeria Denise René w Paryżu. Tu zetknął się z  „Groupe de Recherche d'Art Visuel”. Współzałożyciel międzynarodowego stowarzyszenia „Nouvelle Tendance”- sekcja monachijska. W l. 1967-1969 prowadził wykłady w Werkunstschule w Kassel, Akademii Sztuk Pięknych w Nürnbergu oraz w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w  Braunschweigu.  W 1970 roku osiedlił się w Amsterdamie. Od 1978 roku prowadził wykłady w  Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w  Hamburgu. Zginął w wypadku lotniczym w Szwajcarii.

Twórczość: malarstwo, grafika.


Edoardo Landi

San Felice Sul Panaro (Modena) 1937

Studia z zakresu architektury w Wenecji. W l. 1962 – 1964 studiuje również projektowanie przemysłowe. Założyciel Grupy N (ENNE) w Padwie w 1959 r. Był jednym z inicjatorów międzynarodowego ruchu artystycznego “Nove Tendencjie” w Zagrzebiu. Swoje prace prezentował na wielu międzynarodowych wystawach m.in. na I, II, IV wystawie “Nove Tendencije” w Zagrzebiu, 1961, 1963, 1969; Biennale w Wenecji w 1964; “The Responsive Eye” w Museum  of Modern Art w  Nowym Jorku, 1965.

Twórczość: malarstwo, grafika, obiekty przestrzenne.

Danuta Lewandowska

Warszawa 1927 - Warszawa 1977

Studia w ASP w Warszawie pod kierunkiem prof. K. Nity i J. Sołtana. Dyplom 1955. Od 1958 prowadziła działalność pedagogiczną w Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn na Wydziale Malarstwa ASP w  Warszawie. Od początku lat 70. tworzyła obrazy dwupłaszczyznowe. Z lat 1974-1977 pochodzi seria kompozycji charakteryzujących się odkrywczym podejściem do zagadnień przestrzeni i ruchu w obrazie.

Twórczość: malarstwo, projektowanie architektury wnętrz.

Heinz Mack

Collar/Hessen 1931

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie (1950 – 1953).  Awspólnie z Otto Pienem założył w 1958 roku Grupę Zero .Wykonywał rzeżby kinetyczne, ruchome stele i świetlne płaskorzeżby – kompozycje oparte na zasadzie jedności czasu, przestrzeni i światła. Jeden z głównych niemieckich artystów tworzących w konwencji abstrakcji geometrycznej, używający efektów świetlno-kinetycznych. Mieszka i pracuje w Mönchengladbach i na Ibizie.

Twórczość: formy przestrzenne, grafika.

 

Almir da Silva Mavignier

Rio de Jenerio 1925

Od 1945 roku studiował malarstwo u Arpada Szenes'a. W l. 1953 – 1958 uczył się w Hochschule für Gestaltung w Ulm (Niemcy). W roku 1956 rozpoczął serię obrazów optycznych. W 1960 jest współorganizatorem ruchu Nove Tendencije w Zagrzebiu. W 1965 zostaje profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Hamburgu. Mieszka i pracuje w  Hamburgu.

Twórczość: malarstwo, grafika.

Janusz Orbitowski

Kraków 1941

W latach 1961 - 1967 studiował w krakowskiej ASP na Wydziale Malarstwa i Grafiki, dyplom uzyskał u prof. A. Marczyńskiego (1967). Od 1971 wykłada na macierzystej uczelni na Wydziale Rysunku. Od 1992 roku profesor. Stypendysta Fondazione Romana (1972), Fundacji Kościuszkowskiej (1983), The Pollock-Krasner Foundation (2002). Mieszka i pracuje w  Krakowie.

Twórczość: malarstwo, rysunek, grafika, formy przestrzenne.

Jan Pamuła

Spytkowice k. Wadowic 1944

Studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP w Krakowie (dyplom 1968) oraz Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu, dyplom 1967. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej (1982) oraz Fundacji Fulbrighta (1993). Prowadził zajęcia na Wydziale Sztuki w New York Institute of Technology oraz na Uniwersytecie stanu Connecticut w Storrs. Jest profesorem na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Obecnie drugą kadencję jest rektorem ASP w Krakowie. Od 1983 r. należy do "Grupy Krakowskiej". Mieszka i pracuje w Krakowie.

Twórczość: malarstwo, litografia i grafika komputerowa.

Ivan Picelj

1924 Okučani

Studia rozpoczął w 1943 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Zagrzebiu. Studiował do 1946 roku. Współzałożyciel grupy „Exat 51”. W 1960 współorganizotor  międzynarodowego ruchu i wystaw „Nove Tendencjie” w Zagrzebiu. Wydawał i redagował magazyn „a” (1962). Autor reliefów geometrycznych o zmiennych, często powtarzalnych formach. Realizował układy kinetyczne i świetlne, permutacje form opartych często na matematycznych obliczeniach. Uczestniczył m.in. w wystawie “The Responsive Eye” w  Museum of Modern Art w  Nowym Jorku w 1965 r. i Biennale „Konstruktive Kunst” w Norymberdze 1969. Dokonania artysty były wielokrotnie prezentowane we Francji w Galerii Denise René . Mieszka i pracuje w Zagrzebiu.

Twórczość: malarstwo, grafika.

Julian Henryk Raczko

Warszawa 1936

Studia na Politechnice Warszawskiej w l. 1956 – 1963. Od 1963 roku studiował jako wolny słuchacz w warszawskiej ASP u doc. Jana Betleya, A. Niemczyca, Z. Tomkiewicza i prof.  A. Kobzdeja (1963 - 1965). Od 1989 roku wykładowca w ASP w Warszawie w Katedrze Malarstwa i Rysunku Wydziału Grafiki. W l. 1996-1999 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. W 1999 roku otrzymał tytuł profesora tejże uczelni. Laureat Nagrody im. C.K. Norwida (1980). Mieszka i prcuje w Warszawie.

Twórczość: malarstwo, rysunek, formy przestrzenne, kompozycje kinetyczne, działania efemeryczne.

Reinhard Roy

Klitten 1948

Studia w Wyższej Szkole Plastycznej w Halle-Burg Giebichenstein (1969-1974). Dyplon 1974. Od 1995 roku prowadzi działalność pedagogiczną w Wyższej Szkole Zawodowej w  Wiesbaden. Mieszka i pracuje w Flörsheim.

Twórczość: malarstwo.

Henryk Stażewski

Warszawa 1894 - Warszawa 1988

Studia w l. 1913 - 1920 w SSP w Warszawie pod kierunkiem S. Lentza. Współzałożyciel i członek Grupy "Blok" (1923),  "Praesens" (1926),  od 1929 roku należał do grupy "a.r.". Członek Grupy "Cercle et Carré” (1930), do której należeli m.in. Hans Arp, Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, Michael Seuphor. W 1931 roku został członkiem grupy "Abstraction - Crėation". Po wojnie współpracował z Klubem Młodych Artystów i Naukowców. W l. 1924 - 1928 był redaktorem czasopisma "Blok", i "Praesens", w których prowadził dział malarstwa, współpracował z pismami francuskimi "Art Contemporain" i "Cercle et Carrė”. W 1933 r. wszedł w skład komitetu redakcyjnego pisma "Głos Plastyków". W latach 1946 - 1948 publikował szereg artykułów o sztuce m.in. w piśmie "Kuźnica". Był honorowym członkiem międzynarodowego ugrupowania artystów „Arbeitskreis”.

Twórczość: malarstwo, grafika, formy przestrzenne.

Jeffrey Steele

Cardiff 1931

Od 1961 – 1988 praca pedagogiczna w Politechnice w Portsmouth. Uczestniczył w wielu znaczących wystawach m.in. “The Rensponsive Eye”, Museum of Modern Art w Nowym Jorku (1965), “Arte Programmata e Cinetica” 1953/1963, Palazzo Reale, Mediolan 1983. Mieszka i pracuje w  Portsmouth.

Twórczość: malarstwo, grafika.

Joël Stein

Saint-Martin de Bulogne 1926

W l. 1946- 1947 studia w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Paryżu i w atelier Fernanda Légera, gdzie zetknął się z grupą surrealistów. Współzałożyciel  w 1960 roku Groupe de Recherche d'Art Visuel (G.R.A.V.). Mieszka i pracuje w Paryżu.

Twórczość: malarstwo, grafika, obiekty przestrzenne.

Victor Vasarely

Pécs 1906  - Annet -sur- Marne 1997

Studia w 1929 – 1930 u Aleksandra Bortnyika w instytucji znanej jako Budapeszt Bauhaus. W 1930 roku wyjeżdża do Paryża. W l. 1931-1944 pracuje jako grafik. Od 1944 roku utrzymuje kontakt z Galerią Denise René w Paryżu (tu pierwsza wystawa w 1946). Stworzył w swoich obrazach programowy system oparty na geometrycznych modułach i wariacjach kolorów. Autor licznych realizacji na budynkach użyteczności publicznej m. in. Uniwersytetu w Caracas. Od 1970 roku istnieje fundacja – muzeum jego prac w zamku w Gordes (Vaucluse), w 1976 założył Fundację Vasarely'ego w Jasde-Bouffon w Aix-en-Provence, zaś od 1982 roku działa Vasarely-Centrum w Oslo. Od 1955 autor wielu manifestów będących zapowiedzią op-artu i  sztuki kinetycznej.

Twórczość: grafika, instalacje wizualne.

Stanisław Wieczorek

Ujejsce 1943

Studia w ASP w Warszawie, dyplom 1969. Założyciel Towarzystwa Grafików Projektantów. Profesor i Dziekan Wydziału Grafiki ASP w  Warszawie. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Twórczość: malarstwo, rysunek, grafika.

Ludwik Wilding

Grünstadt/Pfaltz 1927

W l. 1948 – 1949 studia malarskie w Mannheim. W 1949  roku studia z historii sztuki na Uniwersytecie w Mainzu, a w l. 1950-1952 studia artystyczne w Gewerbeschule w Mainzu. W latach 1952 – 1954 studiuje w Akademii Sztuk Pięknych  u Willi Baumeistera w Stuttgarcie. Od 1969 roku do 1993 był profesorem w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Stuttgarcie. Mieszka i pracuje w Buchholtz k. Stuttgartu.

Twórczość: grafika, rysunek, fotografia, film.

Ryszard Winiarski

Lwów 1936 – Warszawa 2006

Studiował na Politechnice Warszawskiej oraz w ASP w Warszawie pod kierunkiem A. Kobzdeja, dyplom w 1966. Był długoletnim wykładowcą w Katedrze Problemów Plastycznych warszawskiej ASP. Zajmował się m. in. problematyką związków sztuki i techniki. W swojej twórczości eksponuje rolę przypadku, rzucając kostką do gry i od jej wskazania warunkuje układ czarno - białych kwadratów w obrazie. W latach 70. tworzył environments, wypełniając obrazami całą przestrzeń galerii. Jako scenograf współpracował z Teatrem Kameralnym w Warszawie. Uczestnik wielu międzynarodowych wystaw i działań artystycznych, m.in. Biennale Konstruktywizmu w Norymberdze (1969, 1971), “Reduktywismus” w  Wiedniu (1992).

Twórczość: malarstwo, rysunek, grafika, scenografia.

Jan Ziemski

Kielce 1920 – Lublin 1988

W l. 1941 - 1945 uczęszczał do Wolnej Szkoły Rysunku i Malarstwa w Lublinie. W l. 1948 - 1950 studiował Historię Sztuki w  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Współzałożyciel  i członek "Grupy Zamek" (1956 – 1959). We wczesnych latach 50. malował kompozycje metaforyczne, oraz obrazy informelowe o wypukłych fakturach przypominających płaskorzeźby . Po okresie  doświadczeń ze sztuką materii w  połowie lat 60. zainteresował się problemami wizualizacji przestrzeni, ruchu i światła. Konstruował struktury wywołujące złudzenia optyczne (“Rytmy”, 1971; “Permutacje”, 1973), które stawiają go w rzędzie najciekawszych przedstawicieli polskiego op-artu.

Twórczość: malarstwo, rysunek, formy przestrzenne.

Opracowanie not biograficznych: Ireneusz Pradun

Wystawa
Albers Josef
Anuszkiewicz Richard
Ziemski Jan
Böhm Hartmut
Wystawa
Wernisaż
Winiarski Ryszard
Wystawa

 

 

  Zaloguj się

Prowadzenie serwisu: Strony WWW - KOSSUT PL Skierniewice