Fotografie z niewidzialnych kopert

Międzynarodowa wystawa fotografii prezentowana będzie w Galerii BWA przy ul.Reymonta 33
w dniach od 15 do 31 stycznia 2010r. Wernisaż: 15 stycznia 2010 r. ( piątek) o godz.18.00

Każda sztuka to zespół działań spontanicznych jednego lub wielu zbliżonych do siebie temperamentem ludzi. Tak też się stało w przypadku tej „innej”, a zarazem pierwszej, tak organizowanej wystawy w Skierniewickim BWA. ... pomysł tej wystawy narodził się w grudniu 2009, kiedy Dyrektor skierniewickiego BWA Basia Walusiak, wiedząc o moich wcześniejszych poczynaniach fotograficznych i tworzonych podobnych akcjach w świecie, chwyciła za telefon i zwróciła się z koleżeńskim zapytaniem: -Czy moglibyśmy też taką akcje zrealizować w Skierniewicach i to zaraz na początku nowego 2010 roku? Kobiecie, i to takiej, nigdy nie odmawiam. Wysiliłem konceptualne myślenie, które błyskawicznie zrodziło ideę wystawy i jej wirtualny tytuł. Moi wierni przyjaciele jak zwykle nie zawiedli i podobnie jak w poprzednich akcjach, wykazali twórcze zainteresowanie pomysłem. Również artyści zaproszeni przez BWA w Skierniewicach z przyjemnością „połknęli” haczyk popełnienia wspólnej „wirtualnej”, międzynarodowej ekspozycji fotografii. Poczty mailowe wszystkich twórców odnotowały poważne ożywienie. Fotografie z niewidzialnych kopert przemierzały tysiące kilometrów po to, aby teraz opowiedzieć Państwu o innym napotkanym życiu, wrażliwości autorów, estetyce i formie zawartej w prezentowanych obrazach... Niech ta konfrontacja różnorodnych wrażliwości stanie się inspiracją do subiektywnej oceny indywidualnych prezentacji autorskich...

Karol Grabowski – kurator wystawy

 

 

  Zaloguj się

Prowadzenie serwisu: Strony WWW - KOSSUT PL Skierniewice