Anna Plewka – Warszawa/Polska

Anna Plewka

Pracownik dydaktyczny Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie od roku 1996.
Udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granicą.

Od 2006 działalność dydaktyczna w Pracowni Fotograficznej na Wydziale Architektury Wnętrz, ASP w Warszawie.

2003-2006 asystent w Pracowni Podstaw Rysunku u dr Marka Kosmulskiego

2001-2006 asystent w Pracowni Architektury Krajobrazu u dr Elżbiety Myjak - Sokołowskiej

1996-2001 asystent w Pracowni Projektowania Mebli u Prof. Zbigniewa Wójcickiego

Wykształcenie
07.10.2009 obrona pracy doktorskiej pt. ‘Relacje światła w nowoczesnej architekturze wnętrz”, na Wydziale Operatorskim PWSFT i T w Łodzi.
05.1996 dyplom z wyróżnieniem pt.”Spotkanie”, w Pracowni Projektowania Mebli Prof. Zbigniewa Wójcickiego, na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.
Teoretyczną praca magisterska pt.”Warsztaty wiedeńskie” pisana pod kierunkiem dr Józefa Mrozka.

ANNA PLEWKA Agata.jpg
ANNA PLEWKA Ala.jpg

 

 

  Zaloguj się

Prowadzenie serwisu: Strony WWW - KOSSUT PL Skierniewice