Mehmed Aksamija – Sarajewo/Bośnia i Hercegowina

Mehmed Aksamija
Mehmed Aksamija jest profesorem fotografii w Akademii Sztuk w Sarajewie.
Urodził się w 1954 roku, w Wyszegradzie (Visegrad) na terenie Bośni i Hercegowiny w rodzinie znanego fotografika Aliji M. Aksamji.
W 1978 roku ukończył studia na Wydziale Fotografii w Akademii Sztuk w Pradze, tam również w 1983 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną “Teoria przekazu”.
W latach 1978/79 oraz 1980/81 był pierwszym zagranicznym asystentem prof. Jana Smoka, dziekana Katedry Fotografii.
Od 1983 roku jest związany z Akademią Sztuk w Sarajewie, początkowo jako współpracownik, obecnie pracuje tam na stanowisku profesora. W latach 90-tych pełnił na tej uczelni funkcję dziekana na Wydziale Grafiki i Designu.
Prowadzi również zajęcia z filmu oraz fotografii telewizyjnej w Akademii Sztuki Teatralnej w Sarajewie.
Oprócz fotografii jego warsztat twórczy to malarstwo, foto design, grafika.
Od 1978 do 2008 roku przygotował i zaprezentował 16 autorskich wystaw oraz wziął udział w 37 wystawach grupowych w kraju i za granicą.
W czasie jego studiów na FAMU w Pradze M. Aksamija rozwinął wiele oryginalnych technik pracy twórczej, czego wyraz dał w takich cyklach prac jak „Drzwi” (1975-1990), Okna (1975-1997), „Ściany” (1975-2000), „Morze” (1977-1987) i „Ścieżki Bośni” (1978-1990).
W 2005 roku zaprezentował wystawę cyfrowych foto-kolaży z cyklu „Kronika Sarajewa 1992-1995” na którą złożyły się 333 prace przygotowane techniką fotografii komputerowej i przeniesione na wielkoformatową papierową powierzchnię. Inspiracją do tego cyklu, a właściwie sposobu prezentacji prac były doświadczenia M. Aksamiji z czasu wojny, ze zniszczonej ostrzałami pracowni artysty. To z tego powodu również, miejscami prezentacji jego pracy były zniszczone działaniami wojennymi budynki, fragmenty ocalałych ścian.
Ostatnie lata twórcze M. Aksamiji to również praca nad projektami książek i ilustracjami do książek.
Podczas wojny pracował nad opracowaniem graficznym specjalnej edycji Koranu w tłumaczeniu na język bośniacki.
W 2006 roku zaprojektował książkę zatytułowaną „Język obrazu – socjologiczne aspekty fotografii prasowej jako specyficznego przekazu”.
W 2007 roku wykreował szczególny rodzaj prac - przygotowane w technice cyfrowej i wydrukowane, były rodzajem hołdu złożonego dwóm wielkim artystom z Bośni i Hercegowiny, poecie Makowi Dizdarowi i grafikowi Dzevadowi Hozo. Przy projekcie tym współpracował z wiodącymi drukarniami w kraju.
W ostatnich latach M.Aksamija zajmuje się przygotowaniem retrospektywnej wystawy swojej twórczości oraz opracowaniem własnej monografii prezentującej 35 lat jego pracy twórczej.
Autor mieszka i pracuje w Sarajewie / Bośnia i Hercegowina/
Kontakt z autorem:
mehmed_aksamija@yahoo.com

MEHMED AKSAMIJA Tragovi 2.jpg
MEHMED AKSAMIJA Tragovi 1.jpg
MEHMED AKSAMIJA Tragovi 3.jpg

 

 

  Zaloguj się

Prowadzenie serwisu: Strony WWW - KOSSUT PL Skierniewice