Monika Krzesiak

spotkania to styk przeszłości z teraźniejszością... pamięci z zapomnieniem...
tego co pozostało z tym co odeszło... to opowieść o
człowieku bez człowieka... o śmierci... o tym co pozostaje, a co znika
bezpowrotnie, gdy człowiek umiera... to osobiste pożegnanie..
próba ocalenia od zapomnienia... zbiór okruchów odchodzącej
rzeczywistości... koloryt miejsca... scenografii a dla wspomnień...
granice czasu... fragmenty stanowiące tło dla umykającej pamięci...

MONIKA KRZESIAK / SKIERNIEWICE / 1978 / MGR ARCHITEKT
WAPW / LIC. FOTOGRAFII PWSFTviT w Łodzi
 

  Rafał Chmielewski

“Praca bezpośrednio na negatywie jest dla mnie jak operowanie
żywego organizmu. Ze skalpelem, igłą i klejem, zdany jestem na
własną rękę i podatność materiału. Nie ma miejsca na powtórzenie
bez widocznego już śladu. Użycie negatywowego obrazu oraz
wypreparowywanie z dotychczasowego kontekstu fragmentów
obrazu jest oczyszczaniem, redukcją dotychczasowych znaczeń,
które dają miejsce pod budowę nowych treści.”

RAFAŁ CHMIELEWSKI / WARSZAWA / 1977 / LIC. ANIMATOR i
MENEDŻER KULTURY / MGR FOTOGRAFII PWSFTviT w Łodzi

  Roman Łuszczki

Użyty termin Action (over) Painting, nawiązuje do happeningu
i malarstwa akcyjnego. Działanie to pozwala na wykreowanie
poprzez gest, ruch, zapisu procesu twórczego. W tym wypadku
uwolniony proces spotyka dodatkowy element medialnego wizerunku
w postaci fotografii i współczesnych polityków. Zostają oni
bezkompromisowo zamalowani. Powstaje - zostaje abstrakcja.

ROMAN ŁUSZCZKI / BYTOM / 1972 / MGR FOTOGRAFII PWSFTviT
w Łodzi

  Tomasz Mażewski

Heksaemeron /z gr. hexa hemeron - sześć dni/ w egzegezie biblijnej nazwa opisu stworzenia świata zawartego w Księdze Rodzaju 1,1 - 2,4a, w ktorym Bog stwarza wszechświat w ciągu sześciu dni. Cykl powstał przy użyciu technologii obrazu lentikularnego. Po specjalnym spreparowaniu płaskiej fotografii i oraz nałożeniu na nią folii lentikularnej każde z oczu odbiorcy widzi inny obraz, co powoduje, iż w mózgu wytwarza się złudzenie głębi 3D.

TOMASZ MAŻEWSKI / ŁÓDŹ / 1964 / MGR FOTOGRAFII PWSFTviT w Łodzi
 

 

 

D26
03 wernisaż
11 film do projektu Action (over) Painting
10Genotyp Negatywu
002
04 wystawa
12 wernisaż
12 wystawa
06 wernisaż
06Where Is The Key
05Kolejne Święta
A15
  Zaloguj się

Prowadzenie serwisu: Strony WWW - KOSSUT PL Skierniewice