Monika Krzesiak

spotkania to styk przeszłości z teraźniejszością... pamięci z zapomnieniem...
tego co pozostało z tym co odeszło... to opowieść o
człowieku bez człowieka... o śmierci... o tym co pozostaje, a co znika
bezpowrotnie, gdy człowiek umiera... to osobiste pożegnanie..
próba ocalenia od zapomnienia... zbiór okruchów odchodzącej
rzeczywistości... koloryt miejsca... scenografii a dla wspomnień...
granice czasu... fragmenty stanowiące tło dla umykającej pamięci...

MONIKA KRZESIAK / SKIERNIEWICE / 1978 / MGR ARCHITEKT
WAPW / LIC. FOTOGRAFII PWSFTviT w Łodzi
 

  Rafał Chmielewski

“Praca bezpośrednio na negatywie jest dla mnie jak operowanie
żywego organizmu. Ze skalpelem, igłą i klejem, zdany jestem na
własną rękę i podatność materiału. Nie ma miejsca na powtórzenie
bez widocznego już śladu. Użycie negatywowego obrazu oraz
wypreparowywanie z dotychczasowego kontekstu fragmentów
obrazu jest oczyszczaniem, redukcją dotychczasowych znaczeń,
które dają miejsce pod budowę nowych treści.”

RAFAŁ CHMIELEWSKI / WARSZAWA / 1977 / LIC. ANIMATOR i
MENEDŻER KULTURY / MGR FOTOGRAFII PWSFTviT w Łodzi

  Roman Łuszczki

Użyty termin Action (over) Painting, nawiązuje do happeningu
i malarstwa akcyjnego. Działanie to pozwala na wykreowanie
poprzez gest, ruch, zapisu procesu twórczego. W tym wypadku
uwolniony proces spotyka dodatkowy element medialnego wizerunku
w postaci fotografii i współczesnych polityków. Zostają oni
bezkompromisowo zamalowani. Powstaje - zostaje abstrakcja.

ROMAN ŁUSZCZKI / BYTOM / 1972 / MGR FOTOGRAFII PWSFTviT
w Łodzi

  Tomasz Mażewski

Heksaemeron /z gr. hexa hemeron - sześć dni/ w egzegezie biblijnej nazwa opisu stworzenia świata zawartego w Księdze Rodzaju 1,1 - 2,4a, w ktorym Bog stwarza wszechświat w ciągu sześciu dni. Cykl powstał przy użyciu technologii obrazu lentikularnego. Po specjalnym spreparowaniu płaskiej fotografii i oraz nałożeniu na nią folii lentikularnej każde z oczu odbiorcy widzi inny obraz, co powoduje, iż w mózgu wytwarza się złudzenie głębi 3D.

TOMASZ MAŻEWSKI / ŁÓDŹ / 1964 / MGR FOTOGRAFII PWSFTviT w Łodzi
 

 

 

04 wystawa
08Culture Nature
10 Roman Łuszczki-Action (over) painting
D26
002
Action (over) Painting
07Prince
09 wernisaż
E25
016
011
006
  Zaloguj się

Prowadzenie serwisu: Strony WWW - KOSSUT PL Skierniewice