Iluzja i aluzja – Pracownia 71 II
malarstwo, rysunek, ilustracja.

Ekspozycja zawiera prace 22 osób: studentów, absolwentów i pedagogów związanych z kierowaną przez prof. Mariana Kępińskiego II Pracownią Malarstwa na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, potocznie nazywaną „Pracownią 71”. Artyści, kojarzeni często wyłącznie z realistycznym i warsztatowym przedstawianiem, prezentują w swoich pracach pełną świadomość zjawisk zachodzących w świecie sztuki i determinację w poszukiwaniu własnej postawy twórczej. Dlatego można zauważyć w nich inspiracje zarówno malarstwem renesansu, jak też kubizmem, surrealizmem, pop-artem, czy nawet sztuką konceptualną. Część z licznej grupy młodych twórców – studentów i wychowanków Profesora, rozwijało swoje umiejętności także w Pracowni Rysunku, Ilustracji i Komiksu prof. Gabriela Kołata. Ich uczestnictwo w wystawie wzbogaca prezentację z założenia malarską o dzieła tworzone za pomocą technik cyfrowych. Nieraz czerpią one z metod przedstawiania typowych dla kultury masowej, jak graffiti i komiks, czy wreszcie odnoszą się do codziennego życia, konsumpcji i brzydoty z wykorzystaniem gotowych elementów . Tak zaistniałą różnorodność dyscyplin i sposobów obrazowania łączy wspólny tytuł: „Iluzja i aluzja”

 
Daniel Cybula
Uczestnicy wystawy:

Marian Kępiński, Gabriel Kołat, asyst. Daniel Cybula, Przemysław Blejzyk, Daniel Baum, Daniel Gembus, Aneta Głowacka, Klaudyna Hady, Dominika Hałas, Malwina Hille, Joanna Kamińska, Karol Kędzierski, Krzysztof Kubus, Natalia Lis, Hanna Łuczak, Mateusz Nawrot, Agnieszka Pielesiak, Grzegorz Redko, Katarzyna Roman, Małgorzta Stebart , Jakub Walczak, Michał Wojtysiak.

 

Daniel Baum, Misja Mars, 2009, akryl na tekturze, 9x13
wernisaż 26.
wernisaż 01.
wernisaż 15.
Daniel Baum, Misja Mars, 2009, akryl na tekturze, 15x14
wernisaż 02.
18 wystawa
wernisaż 14. foto .K.Garbicz
10 wystawa
13 wystawa

 

1. Marian Kępiński
Urodzony w 1942 r. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1964-1970 w pracowni prof. Mariana Jaeschke. Dyplom w 1970 roku. Obecnie jako profesor prowadzi pracownię malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. W latach 1998-2010 prowadził pracownię malarstwa Na Wydziale Artystycznym w Wyższej Szkole Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi. Twórczość w zakresie malarstwa i rysunku. W latach 80. XX w. związany z niezależnym środowiskiem twórczym. 36 wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Udział w wystawach zbiorowych w Polsce - 132 wystawy, 37 wystaw sztuki polskiej za granicą. Nagrody i wyróżnienia za działalność twórczą i pedagogiczną. Malarstwo Mariana Kępińskiego zaliczane jest do nurtu realizmu magicznego i stanowi w nim pozycję ważną oraz jednocześnie wyjątkową. Kępiński wiąże koncepcję swojej twórczości z odkryciami i dokonaniami surrealizmu, wykorzystując otwarte wciąż bogactwo wieloznacznych treści, symboliki, malarskiej wizji przedmiotu, a zwłaszcza przestrzeni. Akcentuje jej rolę i znaczenie w prezentowaniu swojej, trudnej do zdefiniowania, oryginalnej, odrębnej postawy. Zafascynowany urodą natury, zadziwiony niezwykłością i celowością, mnogością jej form, dostrzega w niej ten sam porządek, który obowiązuje w sztuce-geometrię, podziały i proporcje, niezmienność i ruch, stałość i zmianę. Gdyby z obrazów Kępińskiego zabrać elementy przedstawiające, a zostawić ich podstawowe formy, kompozycję, płaszczyznę, punkt, linię, kolor, bryłę, pozostałaby czysta geometria układów kół, trójkątów, czworokątów, regularnych figur na przenikających się planach. Symetria, geometria brył, układów kompozycyjnych, podziałów płaszczyzn jest w malarstwie artysty wyrazem praw niezmiennie obowiązujących w porządku każdego systemu. Natura, której artysta nadaje wymiar metafizyczny, służy w jego malarstwie przede wszystkim odzwierciedleniu pejzażu wewnętrznego, stanów duchowych, dążeń twórczych. Kępiński uprawia tradycyjne gatunki malarstwa: portret, martwą naturę, pejzaż. Spośród nich zdecydowanie wyróżnia pejzaż, ponieważ otwiera przed nim różnorodne sposoby wyrażania siebie, swojej wizji świata i sztuki. Sztuka, według niego, odzwierciedlając doznania, tworzy zasady ładu, harmonii, umiaru. Pozwala na łączenie świadomości z podświadomością, intuicją. Wyciszone, jakby wychłodzone z emocji, obrazy Mariana Kępińskiego przyciągają uwagę emanującą z nich pustką, której towarzyszy nastrój nostalgii.
                                                                                                                         Maria Kępińska
2. Gabriel Kołat
Urodzony w Łodzi 1957 r. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Łodzi w latach 1977-84. Dyplom w 1984 r. Od 1988 r. pracuje w ASP w Łodzi w Katedrze Malarstwa, Rysunku i Rzeźby; w 1996 r. obronił doktorat, a w 2004 r. habilitację. Od 2002 r. prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki i Malarstwa w ASP w Łodzi na Studiach Niestacjonarnych I stopnia. Od 2008 r. prowadzi prac. Rysunku, Ilustracji i Komiksu na Wydziale Grafiki i Malarstwa w ASP w Łodzi; jest to pierwsza i jedyna tego typu pracownia w Polsce. W latach 1999-2009 r. prowadził zajęcia z malarstwa i rysunku w Wyższej Szkole Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi. Jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Politechniki Łódzkiej - kieruje prac. malarstwa i rysunku. Gabriel Kołat brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, zarówno w kraju jak i zagranicą. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką, projektowaniem graficznym, ilustracją, komiksem i komponowaniem muzyki . W 2007 r. sformułował ideę autorskich ekspozycji prac malarskich i rysunkowych, realizowanych w przeszłości i tych stworzonych w związku z w/w ideą ekspozycji wraz z katalogiem wystawy, wykonanym przez autora prac, w którym zamieszczone prace tworzą niezależny układ czasoprzestrzenny, stając się nie tylko próba katalogowej rejestracji eksponowanych prac, ale też niezależna formułą wydawniczą o charakterze ezoterycznym, abstrakcyjnym, skojarzeniowym, komiksowej narracji, książki artystycznej itp. Tak skonfigurowane elementy wystawy zostały nazwane przez autora tej koncepcji prezentacji prac, jako COMIX’sage. COMIX’sage może mieć charakter wystawy indywidualnej lub zbiorowej. Pierwsza wystawa tego typu odbyła się 1.04.2009 r. w salach wystawowych Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi pod nazwą COMIX’sage.
 
3. Daniel Cybula
Urodzony w Skierniewicach w 1978. W latach 1998-2003 studiował na wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom uzyskał w 2004 r. w Pracowni Malarstwa prof. Mariana Kępińskiego oraz w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka. Od 2007 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków, a obecnie także członek Zarządu Okręgu Łódzkiego ZPAP. Autor obrazów i dekoracji do filmów animowanych: „Świteź”- reż. Kamil Polak, „Piotruś i Wilk”- reż. Sousie Templeton. Od 2009 pracuje na stanowisku asystenta w pracowni malarstwa. Zajmuje się także pracą twórczą w zakresie malarstwa, rysunku i grafiki. W dorobku ma kilka indywidualnych i wiele zbiorowych wystaw w kraju (między in.: Łódź, Warszawa, Kraków, Toruń, Legnica, Kielce, Tarnobrzeg, Skierniewice, Zgierz, Nowy Sącz) oraz za granicą (Rostock, Wuppertal, Stuttgart – Niemcy, Lwów - Ukraina). Uczestniczył w warsztatach twórczych w Hiszpanii (Murcja, 2002, 2004, 2005) i w Niemczech (Rostock, 2005). Wyróżniony w Międzynarodowym Biennale Obrazu „Quadro-Art” w Łodzi, 2007.
studio filmów animowanych „Se-ma-for”.
 
4. Daniel Baum
Urodzony w Łodzi w 1982 roku. W 2002 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi, a po kolejnych pięciu latach, w grudniu 2008 roku, uzyskał tytuł magistra na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP w pracowni prof. Mariana Kępińskiego. Zmagania te zaowocowały kilkoma wystawami i nagrodami. Wraz z prof. Gabrielem Kołatem i rysownikami Wojtkiem Prokopem i Danielem Gembusem tworzy grupę COMIX’sage, z którą wydał albumy COMIX’sage oraz T-Raperzy znad Wisły: Misja Mars. Poza tym, wraz z Pauliną Królikowską, scenarzystką wyróżnionego przez Muzeum Powstania Warszawskiego komiksu „Stąd do Wolności”, który jest zarazem pierwszym na skalę międzynarodową komiksem z alfabetem Braille’a, integrującym czytelników widzących i niewidomych, pracuje w pocie czoła nad rozwojem tego pomysłu. Więcej na ten temat: http://www.radiownet.pl/publikacje/frajdek-20-maja#/publikacje/frajdek-20-maja (część czternasta audycji). Na co dzień pracuje w branży reklamowej jako rysownik, grafik i storyboardzista oraz prowadzi pracownię aerografu.
 
5. Przemysław Blejzyk
Urodzony w 1988 r. w Łodzi. Dyplom w 2012 roku z Sitodruku w pracowni dr.hab. Agaty Stępień oraz w pracowni Rysunku Ilustracji i Komiksu u prof. Gabriela Kołata. Studiował także malarstwo w pracowni prof. Mariana Kępińskiego, Obecnie zajmuję się malarstwem sztalugowym i wielkoformatowym. Członek grupy ETAM.
 
6. Daniel Gembus
Zamieszkały w Łodzi. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. Obecnie student piątego roku kierunku malarstwa na Wydziale Grafiki i Malarstwa na ASP w Łodzi. Dyplomant w pracowni prof. Mariana Kępińskiego. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, jak i cyfrowym, rysunkiem, ilustracją, dizajnem.
 
7. Aneta Głowacka
Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa, kierunek Malarstwo. Dyplom w Pracowni prof. Mariana Kępińskiego w 2010 roku i w Accademia Albertina di Belle Arti, w Turynie. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, ilustracją i digital painting. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Brała udział w wystawach krajowych (Łódź, Legnica) oraz zagranicznych (Włochy: Turyn, Florencja, Rzym, Monferrato).
 
8. Klaudyna Hady
Urodzona w Rzeszowie w 1989 roku. Studentka V roku Wydz. Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na kierunku Malarstwo. Rok 2011/2012 spędziła w Akademii Krakowskiej. Od października 2012 ponownie studentka w prac. prof. Mariana Kępińskiego. Zajmuje się malarstwem oraz fotografią.
 
9. Dominika Hałas
Urodzona w 1986 r. w Katowicach. W 2005 r. ukończyła Ogólnokształcąca Szkołę Sztuk Pięknych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach. W 2010 r. ukończyła z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi z dyplomem w prac. prof. Sławomira Kosmynki (grafika wydawnicza) oraz w prac. prof. Mariana Kępińskiego (malarstwo). Od marca do sierpnia 2011 r. przebywała na terenie Portugalii i czynnie uczestniczyła w lizbońskim życiu artystycznym, współpracując z takimi artystami jak Velhô czy Onik Sahakian. W swoim dorobku artystycznym ma już nagromadzonych kilka wyróżnień, min. nagrodę Galerii Amcor Rentsch w 2009 r. za serię surrealistycznych pejzaży, która okazała się być motorem dla kolejnych wydarzeń wystawienniczych zagranicznych oraz w Polsce. www.behance.net/dhalas
 
10. Malwina Hille
Urodzona w 1987 r. Studentka V roku na wydziale Grafiki i Malarstwa oraz III roku na wydziale Tkaniny i Ubioru w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Malarstwa uczy się w pracowni prof. Mariana Kępińskiego.
 
11. Joanna Kamińska
Urodzona w 1989 w Pabianicach. Studentka V roku w pracowni malarstwa prof. Mariana Kępińskiego oraz w Pracowni Rysunku, Ilustracji i Komiksu prof. Gabriela Kołata.
 
12. Karol Kędzierski
Urodzony w Łodzi w 1984 r. Studia w ASP w Łodzi w latach 2003 – 2008. Dyplom z wyróżnieniem w 2008 r. Zajmuje się malarstwem i grafiką reklamową.
 
13. Krzysztof Kubus
Urodzony w 1986 r. w Łodzi. Studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Obecnie dyplomant w pracowni malarstwa prof. Mariana Kępińskiego.
 
14. Natalia Lis
Urodzona w 1988 roku w Radomiu. Obecnie studentka V roku studiów na Wydz. Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. Przygotowuje się do dyplomu w Pracowni Projektowania Informacji Wizualnej, prowadzonej prof. nadzw. Piotra Karczewskiego, asystenta mgr Przemysława Hajka. Aneks z malarstwa - Pracownia Malarstwa II, prowadzący prof. Marian Kępiński, asystent mgr Daniel Cybula.
 
15. Hanna Łuczak
Urodzona 22.11.1988 r. Zamieszkała w Zgierzu. Studiuje na V roku Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. Dyplom w pracowni Technik Łączonych u prof. S. Ćwieka- planowany na czerwiec 2013 r. Obecnie zajmuje się grafiką warsztatową, malarstwem, projektowaniem graficznym. Prowadzi także zajęcia plastyczne w Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu.
 
16. Mateusz Nawrot
Urodzony w 1986 r. Studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom w 2011 r. Aneks do dyplomu z malarstwa w prac. prof. Mariana Kępińskiego.
 
17. Agnieszka Pielesiak
 Absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Stuk Pięknych w Łodzi. Studia w latach 2007-2012. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Mariana Kępińskiego.
 
18. Grzegorz Redko
Urodzony w 1983 w Ostródzie. Studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. „We wszelkich technikach warsztatowych wszechobecna mieszanina surrealizmu i fantastyki, przede wszystkim tworzenie nowych światów z silnym ugruntowaniem tego, co nas otacza... światów, w których istnieje magia, nieograniczona siła bogów... światów często rządzących się własną logiką i mitologią... światów żywiących się gdzieś w naszej podświadomości”.
 
19. Katarzyna Roman
Urodzona w Łodzi w 1986 roku. Studiowała na łódzkiej ASP, na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Brała udział w wystawach zbiorowych, nominowana do nagrody Rektora w konkursie im. Wł. Strzemińskiego. W czerwcu obroniła 2012 roku dyplom na kierunku Malarstwo w pracowni prof. Mariana Kępińskiego, aneks z Drzeworytu.
 
20. Małgorzata Stebart
Urodzona i zamieszkała w Łodzi. Obecnie studentka IV roku studiów na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. W 2012 r. w ramach programu „Erasmus” uczestniczyła w zajęciach na Akademii Sztuk Pięknych we Florencji.
 
21. Jakub Walczak
Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa. Dyplom w 2011 r. Obecnie zajmuje się projektowaniem graficznym.
 
22. Michał Wojtysiak
Zamieszkały w Konstantynowie Łódzkim. Student w pracowni malarstwa prof. Mariana Kępińskiego w latach 2004-2009.

 

 

 

  Zaloguj się

Prowadzenie serwisu: Strony WWW - KOSSUT PL Skierniewice