Wystawa z kolekcji BWA z okazji jubileuszu 35-lecia SŚKOiW

Szkoła mieści się w budynku przylegającym do zabytkowego parku w sąsiedztwie Pałacu Prymasowskiego – obecnie siedziby Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Wybraliśmy dla Państwa prace o tematyce związanej ze Skierniewickim Świętem Kwiatów Owoców i Warzyw dla uczczenia 35 rocznicy organizowania tej znakomitej imprezy.

Prezentujemy prace: Anny BROKOWSKIEJ, Leny MAKOWSKIEJ, Marii NAJDEK, Marii SOBOLEWSKIEJ, Wojciecha RUTKOWSKIEGO, Krystyny WARECKIEJ oraz Stanisława WÓJCIKA.

 
Anna BROKOWSKA
Zbiór jeżyn w Instytucie, 1977, olej na płótnie, 70x50
 
Lena MAKOWSKA
Pejzaż ze stogami, 1977, olej na płótnie, 75x75
 
Maria NAJDEK
Pole dla zająca, 1998, olej na płótnie, 72x60
 
Wojciech RUTKOWSKI
 Impreza, 1979, olej na płótnie,65x54
 
Maria SOBOLEWSKA
Instytut Sadownictwa w Skierniewicach, 1977,
olej na płótnie, 60x73
 
Krystyna WARECKA
Kwiaty,1982, olej na płótnie, 54x40
 
Krystyna WARECKA
Portret chłopca, 1985, olej na płótnie, 64x40
 
Krystyna WARECKA
Portret dziewczynki, 1986, olej na płótnie, 54x40
 
Stanisław WÓJCIK
Owoce II,1979, olej na płótnie, 79x62
 
 
Wystawę można oglądać w godzinach pracy szkoły do końca br.
tel. (46) 833 38 28
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 

4
Lena MAKOWSKA, Pejzaż ze stogami, 1977, olej na płótnie, 75x75
2
0 plakat
Stanisław WÓJCIK, Owoce II, 1979, olej na płótnie, 79x62
Krystyna WARECKA,  Kwiaty, 1982, olej na płótnie, 54x40
1
Anna BROKOWSKA, Zbiór jeżyn w Instytucie, 1977, olej na płótnie, 70x50
Maria NAJDEK, Pole dla zająca, 1998, olej na płótnie, 72x60
Krystyna WARECKA, Portret dziewczynki, 1986, olej na płótnie, 54x40
3
Krystyna WARECKA, Portret chłopca, 1985, olej na płótnie, 64x40
Maria SOBOLEWSKA, Instytut Sadownictwa w Skierniewicach, 1977,  olej na płótnie, 60x73
Wojciech RUTKOWSKI,  Impreza, 1979, olej na płótnie, 65x54

 

 

  Zaloguj się

Prowadzenie serwisu: Strony WWW - KOSSUT PL Skierniewice