Biuro Wystaw Artystycznych w Skierniewicach zaprasza na wystawę Laureatów
XIX edycji Konkursu „Grafika Warszawska 2012”.

O KONKURSIE

W obecnej formie istnieje od 1994 r. Organizatorem konkursu jest Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, a realizowany jest w galerii TEST. Konkurs adresowany jest do artystów plastyków oraz studentów wyższych uczelni plastycznych i - od momentu powstania - pozostaje jedną z niewielu cyklicznych imprez promujących współczesną grafikę. Poza Triennale Grafiki w Krakowie i Międzynarodowym Biennale Plakatu, Grafika Warszawska
jest jedynym przeglądem o charakterze lokalnym, w ramach którego do współzawodnictwa regularnie stają profesorowie i studenci, artyści uznani i jeszcze nieznani. Grafika to jednocześnie przegląd graficznych technik, poczynając od odbitek we wszystkich tradycyjnych technikach metalowych, poprzez litografie, linoryty, serigrafie, techniki mieszane, a na technikach cyfrowych kończąc.
Biorące udział w konkursie prace nadsyłane są anonimowo (oznaczone godłami - nazwisko autora pracy jest ujawniane w przypadku jej nagrodzenia). Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i tworzą stale powiększającą się kolekcję liczącą obecnie blisko 1000 grafik autorstwa ponad 100 artystów. Wybrane dzieła prezentowane są na wystawach o charakterze reprezentacyjnym oraz na wystawach tematycznych.

Począwszy od 2013 roku, edycja konkursu dzieli się na dwa etapy:
• etap I polega na nagradzaniu prac nadsyłanych co kwartał (najlepsze grafiki kwartału),
• etap II, kończący całą edycję, podczas którego przyznawane są, spośród prac nagrodzonych w etapie pierwszym, Nagrody Roku.
Po zakończeniu rocznej edycji organizowana jest wystawa pokonkursowa, której towarzyszy katalog z reprodukcjami prac, notkami biograficznymi autorów, wypowiedziami laureatów nagród rocznych, tekstami wprowadzającymi. Patronami konkursu są władze samorządowe Warszawy i Województwa Mazowieckiego, Miasta Stołecznego Warszawy oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
Wystawę, na której zaprezentujemy 48 prac (w tym 8 prac multimedialnych na płytach DVD), 24 artystów można oglądać w Galerii BWA w Skierniewicach przy ul. Reymonta 33 w dniach od 19 lipca do 4 sierpnia. Na wernisaż zapraszamy 19 lipca (piątek) o godz. 18.30.

Uczestnicy:

Marta BANASZAK, Krzysztof ĆWIERTNIEWSKI, Paweł CZARNECKI, Mariusz A. DAŃSKI, Michał DRABIK, Joanna GĘBAL, Ryszard GIERYSZEWSKI, Zofia Klajs, Berenika KORECKA-SOWIŃSKA, Joanna KNYCZ, Błażej Ostoja LNISKI, Katarzyna MATYJEK, Agnieszka MAZEK, Agnieszka PATOKA Bartłomiej REJDYCH, Przemysław RUNO, Małgorzata SMOGORZEWSKA, Jacek SOWICKI, Aleksandra SUPIŃSKA, Wiesław SZAMOCKI, Joanna TARACHA, Aleksandra TUBIELEWICZ, Paweł WERNIO, Piotr ZYCH.

Pobierz folder wystawy (5Mb, PDF)

23.Paweł Czarnecki, Reaktor 3, druk cyfrowy, 70x83,5
31.Paweł Czarnecki, Reaktor 5, druk cyfrowy, 57x69
10.Joanna Gębal, Bez tytułu, druk cyfrowy, 78x114
16.Joanna Knycz, Meat Why Not, druk cyfrowy, 90x90
38.Paweł Czarnecki, Czerwony pejzaż, druk cyfrowy, 70x71
21.Zofia Klajs, 27x2, technika mieszana, 70x99
24.Aleksandra Supińska, bez tytułu, sitodruk, 70x100
05.Michał Drabik, Złodziej kur, praca multimedialna, (na płycie DVD)
19.Wiesław Szamocki, Trzy, druk cyfrowy, 70x100
02.Berenika Korecka-Sowińska, 2 z cyklu Notatnik, akwaforta, akwatinta, technika własna, 70x96
32.Agnieszka Mazek, In memoriam, akwaforta, akwatinta, 61x88,5
48.Piotr Zych, Schemat, druk cyfrowy, 70x100
37.Krzysztof Ćwiertniewski, Budynek C z cyklu Przestrzenie miejskie, druk cyfrowy, 75x108,5
34.Krzysztof Ćwiertniewski, E1 (2012), praca multimedialna, (na płycie DVD)
33.Jolanta Gębal, Bez tytułu, druk cyfrowy, 78x114
47.Agnieszka Patoka, GRAFIKA_2 z cyklu Siedem grzechów głównych, druk cyfrowy, 100x70
39.Agnieszka Patoka, GRAFIKA_6 z cylu Siedem grzechów głównych, druk cyfrowy, 100x70
08.Aleksandra Tubielewicz, Bracia, dru cyfrowy, linoryt, 77x118
  LISTA PRAC NAGRODZONYCH PODCZAS KONKURSU GRAFIKA WARSZAWSKA 2012

1. Joanna Gębal, Seria 1, druk cyfrowy, 68,5x97,5 cm
Nagroda I w styczniu
2. Berenika Korecka-Sowińska, 2 z cyklu Notatnik, akwaforta, akwatinta,
technika własna, 70x96 cm
Nagroda II w styczniu
3. Mariusz A. Dański, Mieszany z cyklu Opowieść klasyka, druk cyfrowy, 70x98 cm
Nagroda III w styczniu
4. Przemysław Runo, Marność, litografia barwna, 70x97,5 cm
Nagroda Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie w styczniu
5. Michał Drabik, Złodziej kur, praca multimedialna (na płycie DVD)
Nagroda I w lutym
6. Wiesław Szamocki, Góra, druk cyfrowy, 70x100 cm
Nagroda II w lutym
7. Mariusz A. Dański, Szewska z cyklu Moje miasto, druk cyfrowy, 46x96 cm
Nagroda III w lutym
8. Aleksandra Tubielewicz, Bracia, druk cyfrowy, linoryt, 77x118 cm
Nagroda Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie w lutym
9. Paweł Czarnecki, System, praca multimedialna (na płycie DVD)
I Nagroda w marcu
10. Joanna Gębal, Bez tytułu, druk cyfrowy, 78x114 cm
II Nagroda w marcu
11. Jacek Sowicki, As Time Goes By…, akwaforta, 60x78,5 cm
III Nagroda w marcu
12. Aleksandra Tubielewicz, z cyklu Rodzina, linoryt, 77x118 cm
Nagroda Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie w marcu
13. Joanna Gębal, Bez tytułu, druk cyfrowy, 78x110 cm
I Nagroda w kwietniu
14. Michał Drabik, Bezsenność I, praca multimedialna (na płycie DVD)
II Nagroda w kwietniu
15. Wiesław Szamocki, jeden + jeden, druk cyfrowy, 70x100 cm
III Nagroda w kwietniu
Nagroda Roku 2012 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
16. Joanna Knycz, Meat Why Not?, druk cyfrowy, 90x90 cm
Nagroda Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie w kwietniu
17. Katarzyna Matyjek, z cyklu Przenikania, technika mieszana, 63x105 cm
I Nagroda w maju
18. Krzysztof Ćwiertniewski, Konstrukcja A z cyklu Konstrukcje,
praca multimedialna (na płycie DVD)
II Nagroda w maju
19. Wiesław Szamocki, Trzy, druk cyfrowy, 70x100 cm
III Nagroda w maju
20. Zofia Klajs, 22, technika mieszana, 72,5x102 cm
Nagroda Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie w maju
21. Zofia Klajs, 21x2, technika mieszana, 70x99 cm
I Nagroda w czerwcu
22. Paweł Wernio, Nius, praca multimedialna (na płycie DVD)
II Nagroda w czerwcu
23. Paweł Czarnecki, Reaktor 3, druk cyfrowy, 70x83,5 cm
III Nagroda w czerwcu
24. Aleksandra Supińska, bez tytułu, sitodruk, 70x100 cm
Nagroda Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie w czerwcu
25. Ryszard Gieryszewski, Podział, drzeworyt, 65x43 cm
I Nagroda w lipcu
26. Marta Banaszak, Figuracje I, linoryt barwny, 140x100 cm
II Nagroda w lipcu
Nagroda Roku 2012 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki
27. Paweł Czarnecki, Reaktor 2, druk cyfrowy, 57x69 cm
III Nagroda w lipcu
28. Błażej Ostoja Lniski, Adam, praca multimedialna (na płycie DVD)
Nagroda Rektora ASP w Warszawie w lipcu
29. Marta Banaszak, Figuracje II, linoryt barwny, 140x100 cm
I Nagroda w sierpniu
30. Katarzyna Matyjek, Przenikania II, technika mieszana, 114x114 cm
II Nagroda w sierpniu
31. Paweł Czarnecki, Reaktor 5, druk cyfrowy, 57x69 cm
III Nagroda w sierpniu
32. Agnieszka Mazek, In memoriam, akwaforta, akwatinta, 61x88,5 cm
Nagroda Rektora ASP w Warszawie w sierpniu
33. Joanna Gębal, Bez tytułu, druk cyfrowy, 78x114 cm
I Nagroda we wrześniu
Grand Prix Roku 2012 Prezydenta m.st. Warszawy
34. Krzysztof Ćwiertniewski, E1 (2012), praca multimedialna (na płycie DVD)
II Nagroda we wrześniu
I Nagroda Roku 2012
35. Agnieszka Patoka, GRAFIKA_4 z cyklu Siedem grzechów głównych,
druk cyfrowy, 100x70 cm
III Nagroda we wrześniu
36. Paweł Czarnecki, Skala siedmiostopniowa, druk cyfrowy, 54,5x80 cm
Nagroda Rektora ASP w Warszawie we wrześniu
37. Krzysztof Ćwiertniewski, Budynek C z cyklu Przestrzenie miejskie,
druk cyfrowy, 75x108,5 cm
I Nagroda w październiku
38. Paweł Czarnecki, Czerwony pejzaż, druk cyfrowy, 70x71 cm
II Nagroda w październiku
39. Agnieszka Patoka, GRAFIKA_6 z cyklu Siedem grzechów głównych,
druk cyfrowy, 100x70 cm
III Nagroda w październiku
40. Małgorzata Smogorzewska, Alfred Hitchcock przedstawia,
praca multimedialna (na płycie DVD)
Nagroda Rektora ASP w Warszawie w październiku
41. Joanna Taracha, Dmuchawce, druk cyfrowy, 70x100cm
I Nagroda w listopadzie
III Nagroda Roku 2012
42. Katarzyna Matyjek, W pośpiechu, druk cyfrowy, 70x100cm
II Nagroda w listopadzie
43. Bartłomiej Rejdych, Klatka 02, druk cyfrowy, 70x100 cm
III Nagroda w listopadzie
44. Paweł Czarnecki, Reaktor 6, druk cyfrowy, 65,5x80 cm
Nagroda Rektora ASP w Warszawie w listopadzie
45. Katarzyna Matyjek, Bez tytułu, (dyptyk), druk cyfrowy, 70x200cm
I Nagroda w grudniu
II Nagroda Roku 2012
46. Paweł Czarnecki, Wspomnienie o reaktorze, druk cyfrowy, 69x80 cm
II Nagroda w grudniu
47. Agnieszka Patoka, GRAFIKA_2 z cyklu Siedem grzechów głównych,
druk cyfrowy, 100x70 cm
III Nagroda w grudniu
48. Piotr Zych, Schemat, druk cyfrowy, 70x100 cm
Nagroda Rektora ASP w Warszawie w grudniu

 

 

  Zaloguj się

Prowadzenie serwisu: Strony WWW - KOSSUT PL Skierniewice